Kinesitherapie
Een kinesitherapeut behandelt klachten aan het bewegingsstelsel met als doel de beweeglijkheid en het functioneren van de patiënt te verbeteren.
Manuele Therapie
Manuele therapie is een specifieke tak van de kinesitherapie. Het is een wetenschappelijk onderbouwde methode waarbij manipulatieve en mobiliserende technieken gebruikt worden om gewrichten beweeglijker te maken.
Dry Needling
Dry needling is een behandelmethode die zich voornamelijk richt op het behandelen van myofasciale triggerpunten of ‘triggerpoints’.
Sportkinesitherapie
Sportkinesitherapie bestaat uit de behandeling van sportletsels en de preventie ervan. De revalidatie wordt afgestemd op de sport die u beoefent, recreatief of competitief.
Previous slide
Next slide

Manuele therapie is een specifieke tak van de kinesitherapie. Het is een wetenschappelijk onderbouwde methode waarbij manipulatieve en mobiliserende technieken gebruikt worden om gewrichten beweeglijker te maken. Manuele therapie kan ook gebruikt worden om spier-, pees- en zenuwaandoeningen te behandelen.

Aanvullend wordt er aandacht besteed aan foutieve bewegingspatronen en houdingsgewoonten. Door het aanbieden van een individueel oefenprogramma wordt hierop ingespeeld zodat de klachten later niet opnieuw tevoorschijn komen.

Dry needling is een behandelmethode die zich voornamelijk richt op het behandelen van myofasciale triggerpunten of ‘triggerpoints’. Deze spierspanningspunten ontstaan door het verkeerd functioneren van een spier en kunnen zorgen voor lokale en/of uitstralende pijn. Het kortstondig aanprikken van een triggerpunt, met behulp van een dunne naald, resulteert in een verlaagde spierspanning, minder pijn en meer mobiliteit.

De behandeling wordt aangevuld met stretching en oefentherapie om de belastbaarheid van de spieren te vergroten.

Sportkinesitherapie bestaat uit de behandeling van sportletsels en de preventie ervan. De revalidatie wordt afgestemd op de sport die u beoefent, recreatief of competitief.
U kan bij ons terecht voor allerlei sportblessures, zowel overbelastingsletsels (pees/gewrichtsontstekingen,…) als acute trauma’s (enkelverstuiking, meniscusscheur, kruisbandruptuur, spierscheur…).
We onderzoeken de oorzaak van de klachten en behandelen het probleem met manuele technieken en sportspecifieke oefeningen, eveneens wordt er aangepast trainingsadvies gegeven. Dit is belangrijk ter preventie zodat dergelijke klachten in de toekomst vermeden worden.

Kaakpijn, een beperkte mondopening, klikkende geluiden, vermoeide kauwspieren zijn vaak voorkomende symptomen bij temporomandibulaire dysfuncties.  Ook een aantal gevallen van nekpijn, hoofdpijn, oorpijn, oorsuizen, tandpijn en aangezichtsklachten vinden hun oorzaak in de kaakregio. Het ontstaan ervan kent verschillende oorzaken zoals klemmen, knarsetanden, nagelbijten maar eveneens een slechte houding draagt bij tot de klachten.
De behandeling bestaat uit educatie en gewoonteveranderingen om een correct kaakgebruik na te streven. Met specifieke manuele behandeltechnieken en oefeningen trachten we het gewricht en de omliggende spieren mede beter te laten functioneren.

Ongeveer twintig procent van de volwassenen heeft chronische pijn, met vaak een negatieve invloed op de levenskwaliteit. Uit onderzoek blijkt dat patiënten beter van pijn herstellen als ze hun pijn goed begrijpen, daarom is pijneducatie een effectieve behandeling. Het is een vorm van informatieverstrekking waarbij alle factoren die een rol (kunnen) spelen bij de klachten besproken worden. We gaan verder in op de fysiologie van pijn en ook de functie van pijn wordt besproken. Deze kennis is gebaseerd op de meest recente inzichten over pijn.

Naast het verlenen van informatie is zelfreflectie van de patiënt belangrijk, samen bespreken en ontwikkelen we behandelstrategieën en geven we begeleiding om zelfgemaakte doelen te realiseren.

Bij stabilisatietraining of corestability worden de diepe rug-, buik- en bekkenbodemspieren aangesproken. Deze dienen op een correcte manier te worden getraind om een optimale stabiliteit van de romp te verkrijgen. Er wordt evenzeer ingegaan op de houding, het leren toepassen van een goede houdingscontrole en spieractivatie voor een beter lichaamsbesef. Een goed lichaamsbesef is nodig in het dagelijkse leven en daarenboven ook bij het sporten ter blessurepreventie en prestatieverbetering.

Hierbij richten we ons voornamelijk op de revalidatie na chirurgische ingrepen zoals bijvoorbeeld een arthroscopie van de knie, voorste kruisband reconstructie, schouderoperatie,… In samenspraak met de chirurg wordt een behandelplan opgesteld en wordt de revalidatie op een objectieve manier bijgestuurd en opgevolgd.

Hierbij focussen we ons op de begeleiding en ondersteuning van vrouwen tijdens de zwangerschap (prenataal) en na de bevalling (postnataal).
Prenataal voorzien we een aantal voorbereidende sessies met informatie over de bevalling, oefeningen en het aanpakken van eventuele zwangerschapskwalen.
Postnatale kinesitherapie bestaat uit een oefenprogramma om op een gezonde en veilige manier weer fit te worden. De bekkenbodemspieren en buikspieren staan hierbij centraal.

Indien er sprake is van ernstigere bekkenbodemproblemen, verwijzen we u door naar een gespecialiseerde bekkenbodemtherapeute.

MAAK EEN AFSPRAAK

AFSPRAKEN ZIJN STEEDS TELEFONISCH, VIA EMAIL OF MAAK GEBRUIK VAN ONS CONTACTFORMULIER